İletken/Kondaktif Big Bag İletken/Kondaktif Big Bag

Tip A :

İletken olmayan kumaştan üretilen bu torbalar elektrostatik yüke karşı önlem gerektirmez. Patlayıcı gaz ve toz ortamlarda kullanılmamalıdır.

Tip B :

Direnç voltajı 6 kV’yi geçmeyen kumaşlardan üretilen ve iletken olmayan malzemeden üretilen Big Bag'ler, kıvılcım oluşumunu engellemek için torba yüzeyi su, yağ gibi maddelerden arındırılmış olmalı ve torba yüzeyi ile temas eden klips ya da alet bulunmamalıdır.

Tip C :

Tip C torbalar iletken olmayan ancak üzerinde belirli aralıklarla iletken lif bulunan kumaşlardan üretilir. Bu iletken lifler birbirleriyle 10 üzeri 7 ohm’dan daha az dirençle temasta olmalı ve dolum/boşaltma aşamasında topraklanmalıdırlar. Bu torbalar, taşınan malzemenin dolum ve boşaltım esnasında oluşturduğu yanıcı gazların yine aynı aşamada torba ile malzemenin sürtünmesiyle oluşabilecek statik enerjinin topraklanarak deşarj edilmesine imkan tanıdığı için çıkabilecek kıvılcım ile parlaması önlenmiş olmaktadır.

200 kilodan 2.000 kiloya kadar ve 5:1 veya 6:1 güvenlik katsayılı olarak üretilebilir.

Standart veya Q Big Baglere İletkenlik özelliği eklenebilir.

Kullanım Alanı:

Patlatıcı madde veya ortamlarda dolum, boşaltım yapılması gerektiğinde iletken Big Bagler kullanılmalıdır.